Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

41. pants : Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un īstenošanas pilnvaru piešķiršana

1.   Izvērtējot priekšlikumu leģislatīvajam aktam, ar kuru Komisijai deleģē pilnvaras, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā, Parlaments īpašu uzmanību pievērš šādas deleģēšanas mērķiem, saturam, apjomam un ilgumam, kā arī nosacījumiem, ar kādiem notiek deleģēšana.

2.   Izvērtējot  priekšlikumu  leģislatīvajam  aktam,  ar  kuru  atbilstīgi  Līguma  par  Eiropas Savienības darbību 291. pantam piešķir īstenošanas pilnvaras, Parlaments īpašu uzmanību pievērš tam, ka, izmantojot īstenošanas pilnvaras, Komisija nevar ne grozīt, ne arī papildināt leģislatīvo aktu, pat ne attiecībā uz tā nebūtiskiem elementiem.

3.   Par  konkrēto  jautājumu  atbildīgā  komiteja  jebkurā  laikā  var  pieprasīt  komitejai,  kas ir atbildīga par Savienības tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, sniegt atzinumu.

4.   Turklāt par   Savienības tiesību aktu interpretāciju   un   piemērošanu   atbildīgā   komiteja   jautājumus par likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu var izskatīt pēc savas iniciatīvas. Šādā gadījumā tā attiecīgi par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika