Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44 : Достъп до документи и предоставяне на информация на Парламента

1.   По време на цялата законодателна процедура Парламентът и неговите комисии искат достъп до всички документи, свързани с предложенията за законодателни актове, при същите условия като Съвета и неговите работни групи.

2.   При разглеждането на предложение за законодателен акт компетентната комисия иска от Комисията и Съвета да бъде информирана относно хода на разглеждане на това предложение в Съвета и неговите работни групи, и по-специално относно всеки вероятен компромис, който би довел до съществено изменение на първоначалното предложение на Комисията или относно намерението на Комисията да оттегли предложението си.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност