Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1 : LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 44 : Underretning af Parlamentet og dets adgang til dokumenter

1.   Under hele lovgivningsproceduren anmoder Parlamentet og dets udvalg om adgang til alle dokumenter vedrørende forslag til lovgivningsmæssige retsakter på samme betingelser som Rådet og dets arbejdsgrupper.

2.   Det kompetente udvalg anmoder under sin behandling af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt Kommissionen og Rådet om at holde det underrettet om udviklingen i behandlingen af dette forslag i Rådet og dets arbejdsgrupper, herunder navnlig om enhver mulighed for kompromiser, der ville ændre det oprindelige forslag i væsentlig grad, eller om forslagsstilleren agter at tage sit forslag tilbage.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik