Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45 : Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Когато Съветът покани Парламента да участва в заседание, председателят на Парламента възлага на председателя или на докладчика на комисията, компетентна по въпроса, или на друг член на ЕП, определен от тази комисия, да представлява Парламента.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност