Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Frar 2020
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 1 : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 49 : Aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġiżlattivi

L-aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġiżlattivi f'koordinazzjoni mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar proposti speċifiċi, magħżula b'mod partikolari minn fost dawk identifikati bħala prijoritajiet fid-dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali skont l-Artikolu 38(2), jista' jsir qbil dwarha mill-kumitat jew kumitati responsabbli.

Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza