Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 50 : Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки

1.   Когато разглежда инициативи на институции, различни от Комисията, или такива на държави членки, компетентната комисия може да кани представители на институциите или на държавите членки — автори на инициативата, да представят своята инициатива пред комисията. Представителите на държавите членки — автори на инициативата, могат да бъдат придружавани от председателството на Съвета.

2.   Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата или дали възнамерява да представи алтернативно предложение в кратък срок. Ако отговорът, който получи, е утвърдителен, парламентарната комисия не приема своя доклад, преди да получи това становище или алтернативното предложение.

3.   Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, инициирани от Комисията и/или от друга институция и/или от държава членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност