Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 2. : POSTUPAK U ODBORU

Članak 58. : Postupak u zajedničkom odboru

1.   Kada u skladu s člankom 211. primi pitanje koje se tiče nadležnosti, Konferencija predsjednika može odlučiti da se primjenjuje postupak sa zajedničkim sjednicama odbora i zajedničkim glasovanjem, pod uvjetom da:

-   prema Prilogu VI. pitanje je neodvojivo u nadležnosti nekoliko odbora; i

-   smatra kako se radi o pitanju od velike važnosti.

2.   U tom slučaju dotični izvjestitelji sastavljaju jedinstveni nacrt izvješća koje uključeni odbori razmatraju i o kojemu glasuju na zajedničkim sjednicama koje se održavaju pod zajedničkim predsjedanjem predsjednika tih odbora.

U svim dijelovima postupka uključeni odbori mogu izvršavati prava koja proizlaze iz statusa nadležnog odbora samo kada nastupaju zajednički. Takvi odbori mogu osnivati radne skupine radi pripremanja zajedničkih sjednica i glasovanja.

3.   U drugom čitanju redovnog zakonodavnog postupka, stajalište Vijeća razmatra se na zajedničkoj sjednici uključenih odbora, koja se, ako njihovi predsjednici ne postignu dogovor, održava u srijedu prvog tjedna u kojem je predviđeno održavanje sjednica parlamentarnih tijela nakon što Vijeće Parlamentu dostavi svoje stajalište. Ako se ne postigne dogovor o održavanju dodatne sjednice, takvu sjednicu saziva predsjednik Konferencije predsjednika odbora. O preporuci za drugo čitanje glasuje se na zajedničkoj sjednici na temelju zajedničkog teksta koji izrađuju izvjestitelji uključenih odbora, ili u nedostatku zajedničkog teksta, na temelju amandmana predloženih u uključenim odborima.

Predsjednici i izvjestitelji dotičnih odbora su tijekom trećeg čitanja redovnog zakonodavnog postupka po službenoj dužnosti članovi izaslanstva u Odboru za mirenje.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti