Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP
ODDÍL 5 - ZÁVĚR POSTUPU

Článek 79 : Podepisování přijatých aktů a jejich zveřejňování

Po provedení konečné právně-jazykové redakce přijatého textu v souladu s článkem 203 a přílohou VIII a po kontrole řádného dokončení všech postupů podepíše akty přijaté řádným legislativním postupem předseda a generální tajemník.

Po podpisu aktu zajistí generální tajemníci Parlamentu a Rady jeho vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí