Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 5 - PROCEDURENS AFSLUTNING

Artikel 79 : Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter

Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 203 og bilag VIII, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt.

Efter undertegnelse af retsakter foranlediger Parlamentets og Rådets generalsekretærer, at retsakten offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik