Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
3. PEATÜKK : SEADUSANDLIK TAVAMENETLUS
5. JAGU - MENETLUSE LÕPETAMINE

Artikkel 79 : Vastuvõetud õigusaktide allkirjastamine ja avaldamine

Pärast vastuvõetud teksti lõplikku vormistamist vastavalt artiklile 203 ja VIII lisale ning pärast kontrollimist, et menetlus on nõuetekohaselt lõpule viidud, kirjutavad parlamendi president ja peasekretär seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele alla.

Pärast õigusakti allkirjastamist korraldavad parlamendi ja nõukogu peasekretärid õigusakti avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika