Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
5. PEATÜKK : KONSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED

Artikkel 90 : Parlamendi koosseis

Aegsasti enne koosseisu ametiaja lõppu võib parlament vastutava komisjoni raporti alusel, mis koostatakse vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõikele 2 ning kodukorra artiklitele 46 ja 54, teha ettepaneku muuta parlamendi koosseisu. Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu parlamendi koosseisu kohta vaadatakse läbi vastavalt artiklile 105.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika