Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2020
EPUB 142kPDF 648k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 5 : KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 90 : Parlamentets sammansättning

I god tid före utgången av en valperiod får parlamentet, på grundval av ett betänkande som utarbetats av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 46 och 54 i arbetsordningen lägga fram ett förslag om ändring av sin sammansättning. Europeiska rådets utkast till beslut om parlamentets sammansättning ska behandlas av parlamentet i enlighet med artikel 105.

Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy