Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 5 : КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 91 : Засилено сътрудничество между държавите членки

1.   Исканията за въвеждане на засилено сътрудничество между държави членки съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз се разпределят от председателя за разглеждане от компетентната комисия. Прилагат се разпоредбите на член 105 от настоящия Правилник за дейността.

2.   Компетентната комисия проверява съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и с членове 326—334 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.   Последващи актове, предложени в рамките на вече установено засилено сътрудничество, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурите, които биха се прилагали в случаите, когато няма установено засилено сътрудничество. Прилагат се разпоредбите на член 48.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност