Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Článek 91 : Posílená spolupráce mezi členskými státy

1.   Žádosti týkající se zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii postoupí předseda příslušnému výboru k projednání. Použije se článek 105 jednacího řádu.

2.   Příslušný výbor ověří soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii a s články 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.   Po zavedení posílené spolupráce jsou akty předložené v jejím rámci projednávány v Parlamentu v souladu se stejnými postupy, které by se uplatnily, pokud by nebyla zavedena posílená spolupráce. Použije se článek 48 jednacího řádu.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí