Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 5 : GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 91 : Comhar feabhsaithe idir Ballstáit

1.   Chonradh ar an Aontas Eorpach, déanfaidh an tUachtarán iad a tharchur chuig an gcoiste freagrach lena mbreithniú. Beidh feidhm ag Riail 105. Iarrataí ar chomhar feabhsaithe idir Ballstáit a thabhairt isteach de bhun Airteagal 20 den

2.   Fíoróidh an coiste freagrach go bhfuil Airteagal 20 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagail 326 go 334 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh á gcomhlíonadh.

3.   Maidir le gníomhartha ina dhiaidh sin a bheidh beartaithe faoi chomhar feabhsaithe, tar éis é a bhunú, déileálfar leo sa Pharlaimint i gcomhréir leis na nósanna imeachta céanna a mbeadh feidhm acu dá mba rud é nár bunaíodh comhar feabhsaithe ar bith. Beidh feidhm ag Riail 48.

An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais