Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 5. : USTAVNA PITANJA

Članak 91. : Pojačana suradnja između država članica

1.   Predsjednik upućuje nadležnom odboru na razmatranje zahtjeve za uspostavu pojačane suradnje između država članica u skladu s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji. Primjenjuje se članak 105.

2.   Nadležni odbor provjerava usklađenost s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji i člancima od 326. do 334. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

3.   Akti koji se predlažu na temelju pojačane suradnje nakon njezine uspostave razmatraju se u Parlamentu u skladu s onim postupcima koji bi bili primijenjivani kada ne bi bilo pojačane suradnje. Primjenjuje se članak 48.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti