Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 91 : Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi

1.   Žiadosti o zavedenie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii pridelí predseda Parlamentu gestorskému výboru na posúdenie. Uplatňuje sa článok 105 tohto rokovacieho poriadku.

2.   Gestorský výbor overí súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii a článkami 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.   Po zavedení posilnenej spolupráce Parlament posudzuje následné akty navrhnuté v jej rámci  na základe rovnakých postupov, aké by sa uplatnili, ak by nebola zavedená posilnená spolupráca. Uplatní sa článok 48.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia