Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Frar 2020
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 6 : PROĊEDURI BAĠITARJI

Artikolu 93 : Proċedura baġitarja annwali

Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport li jitqies xieraq rigward il-baġit, wara li jkun ikkunsidra l-Anness għall-Ftehim Interistituzzjonali dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (1).

Kwalunkwe kumitat ieħor jista' jagħti opinjoni fil-limitu taż-żmien iffisat mill-kumitat responsabbli.

(1) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza