Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 6. : PRORAČUNSKI POSTUPCI

Članak 94. : Stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna

1.   Amandmane na stajalište Vijeća o nacrtu proračuna u nadležnom odboru mogu podnijeti pojedini zastupnici.

Amandmane na stajalište Vijeća o nacrtu proračuna u Parlamentu može podnijeti klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ili se to može učiniti uime odbora.

2.   Amandmani se podnose i obrazlažu u pisanom obliku, autori ih moraju potpisati i u njima mora biti navedeno na koju se proračunsku liniju odnose.

3.   Predsjednik određuje rok za podnošenje amandmana.

4.   Nadležni odbor glasuje o amandmanima prije nego što se o njima raspravlja u Parlamentu.

5.   Amandmani podneseni u Parlamentu koji su odbijeni u nadležnom odboru mogu se staviti na glasovanje samo ako to pisanim putem prije isteka roka koji je odredio predsjednik Parlamenta zatraži odbor ili klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag. Taj rok ne smije biti kraći od 24 sata prije početka glasovanja.

6.   O amandmanima na projekciju proračuna Parlamenta koji su slični onima koje je Parlament prethodno odbio prilikom sastavljanja projekcije proračuna Parlament raspravlja samo kad nadležni odbor iznese pozitivno mišljenje.

7.   Parlament održava uzastopna glasovanja:

-   o amandmanima na stajalište Vijeća o nacrtu proračuna, po odjeljcima,

-   o prijedlogu rezolucije o nacrtu proračuna.

Primjenjuje se međutim članak 183. stavci 4. do 10.

8.   Članci, poglavlja, glave i odjeljci nacrta proračuna na koje nije podnesen nijedan amandman smatraju se usvojenima.

9.   U skladu s člankom 314. stavkom 4. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, za usvajanje amandmana, potrebna je većina glasova zastupnika Parlamenta.

10.   Ako Parlament izmijeni stajalište Vijeća o nacrtu proračuna, tako izmijenjeno stajalište šalje se Vijeću i Komisiji zajedno s obrazloženjima i zapisnikom s dnevne sjednice na kojoj su amandmani usvojeni.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti