Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
6. FEJEZET : KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

94. cikk : A Parlament költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontja

1.   A képviselők az illetékes bizottságban nyújthatnak be a Tanács költségvetési tervezetről szóló álláspontjához kapcsolódó módosításokat.

A Tanács költségvetési tervezetről szóló álláspontjához kapcsolódó módosításokat a plenáris ülésre egy képviselőcsoport, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő, vagy valamely bizottság nyújthat be.

2.   A módosításokat írásban kell benyújtani és indokolni, feltüntetve a megfogalmazók aláírását és az érintett költségvetési sort.

3.   Az Elnök a módosítások előterjesztésére határidőt állapít meg.

4.   Az illetékes bizottság a módosításokról a plenáris ülésen történő megvitatásukat megelőzően szavaz.

5.   Az illetékes bizottságban elutasított módosításokat csak abban az esetben kell szavazásra bocsátani a plenáris ülésen, ha azt az Elnök által megállapítandó határidő lejárta előtt valamely bizottság vagy képviselőcsoport, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő írásban kéri: Ez a határidő nem lehet rövidebb a szavazás kezdetét megelőző huszonnégy óránál.

6.   A parlamenti költségvetési előirányzatokhoz előterjesztett, a Parlament által a költségvetési előirányzat elkészítésekor már elutasított módosításokhoz hasonló módosításokat a plenáris ülésen csak az illetékes bizottság kedvező véleménye esetén kell megvitatni.

7.   A Parlament egymást követő szavazást tart:

-   a költségvetési tervezetről szóló tanácsi állásponthoz kapcsolódó módosításokról, szakaszonként,

-   a költségvetési tervezetet érintő állásfoglalási indítványról.

A 183. cikk (4)–(10) bekezdése mindazonáltal alkalmazandó.

8.   A költségvetési tervezet azon jogcímcsoportjai, alcímei, címei és szakaszai, amelyekre vonatkozólag nem terjesztettek elő módosításokat, elfogadottnak tekintendők.

9.   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően a Parlament az összes képviselő többségének szavazatával fogadja el a módosításokat.

10.   Ha a Parlament a költségvetési tervezetről szóló tanácsi álláspontot módosította, az így módosított álláspontot az indokolásokkal és a módosításokat elfogadó ülés jegyzőkönyvével együtt a Tanácshoz és a Bizottsághoz kell továbbítani.

Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat