Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 6. : PRORAČUNSKI POSTUPCI

Članak 95. : Mirenje u proračunskom postupku

1.   Predsjednik saziva Odbor za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.   Izaslanstvo Parlamenta na sjednicama Odbora za mirenje u proračunskom postupku sastoji se od jednakog broja članova kao izaslanstvo Vijeća.

3.   Klubovi zastupnika imenuju članove izaslanstva u Odboru za mirenje svake godine prije glasovanja Parlamenta o stajalištu Vijeća, po mogućnosti između članova odbora nadležnog za pitanja proračuna i drugih relevantnih odbora. Izaslanstvo vodi predsjednik Parlamenta. Predsjednik Parlamenta može ovu ulogu delegirati potpredsjedniku koji ima iskustvo u pitanjima proračuna ili predsjedniku odbora nadležnog za proračunska pitanja.

4.   Primjenjuje se članak 77. stavci 2., 4., 5., 7. i 8.

5.   Ako se u Odboru za mirenje postigne dogovor o zajedničkom tekstu, predmet se uvrštava u dnevni red dnevne sjednice Parlamenta koja se održava u roku od 14 dana od dana postizanja dogovora. Zajednički tekst dostupan je svim zastupnicima. Primjenjuje se članak 78. stavci 2. i 3.

6.   O zajedničkom tekstu kao cjelini održava se jedinstveno glasovanje. Glasuje se poimenično. Zajednički tekst smatra se odobrenim osim ako ga odbije većina zastupnika u Parlamentu.

7.   Ako Parlament odobri zajednički tekst, a Vijeće ga odbije, nadležni odbor može podnijeti sve ili neke amandmane Parlamenta na stajalište Vijeća radi potvrđivanja u skladu s člankom 314. stavkom 7. točkom (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Glasovanje o potvrđivanju uvrštava se u dnevni red dnevne sjednice Parlamenta koja se treba održati u roku od 14 dana od datuma kad je Vijeće priopćilo da odbija zajednički tekst.

Zajednički tekst smatra se potvrđenim ako ga je odobrila većina zastupnika u Parlamentu s tri petine glasova.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti