Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 9 : ANDRE PROCEDURER

Artikel 109 : Kodifikation

1.   Når et forslag om kodifikation af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Dette udvalg behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne (1), med henblik på at fastslå, at forslaget udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.

2.   Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget selv eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, opfordres til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.

3.   Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.

Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge dette udvalg tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget og er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation.

4.   Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af EU-lovgivningen, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.

Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.

I begge tilfælde træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.

(1) Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).
Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik