Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 9. : DRUGI POSTUPCI

Članak 109. : Kodifikacija

1.   Kad se Parlamentu podnese prijedlog kodifikacije zakonodavstva Unije, prijedlog se upućuje odboru nadležnom za pravna pitanja. Taj odbor pregledava prijedlog u skladu s načinima dogovorenima na međuinstitucijskoj razini (1) kako bi utvrdio da se radi samo o kodifikaciji, bez suštinskih promjena.

2.   Od odbora koji je bio nadležan za akte koji su predmet kodifikacije može se, na vlastiti zahtjev ili zahtjev odbora nadležnog za pravna pitanja, tražiti da dostavi mišljenje o poželjnosti kodifikacije.

3.   Amandmani na tekst prijedloga nisu dopušteni.

Međutim, na zahtjev izvjestitelja, predsjednik odbora nadležnog za pravna pitanja može tražiti od tog odbora odobrenje tehničkih prilagodbi, pod uvjetom da te prilagodbe ne uključuju suštinske promjene prijedloga i da su nužne kako bi se osigurala usklađenost prijedloga s pravilima kodifikacije.

4.   Ako odbor nadležan za pravna pitanja zaključi da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene zakonodavstva Unije, upućuje ga na odobrenje Parlamentu.

Ako odbor  nadležan za pravna pitanja zaključi da prijedlog ima za posljedicu suštinsku promjenu, predlaže Parlamentu da odbije prijedlog.

U oba slučaja Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, bez amandmana i rasprave.

(1) Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994., Ubrzani način rada za službenu kodifikaciju zakonodavnih tekstova, točka 4. (SL C 102, 4.4.1996., str. 2.).
Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti