Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
9. FEJEZET : EGYÉB ELJÁRÁSOK

109. cikk : Hivatalos egységes szerkezetbe foglalás (kodifikáció)

1.   Ha uniós jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra (kodifikációjára) irányuló javaslatot nyújtanak be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz kell utalni. E bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint (1) megvizsgálja a javaslatot annak ellenőrzése érdekében, hogy az valóban csupán hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra (kodifikációra) irányul-e és nem tartalmaz-e érdemi módosításokat.

2.   Az a bizottság, amely az egységes szerkezetbe foglalás (kodifikáció) tárgyát képező jogi aktusok ügyében illetékes volt – saját vagy a jogi ügyekben illetékes bizottság kérésére –, véleményt adhat a kodifikáció helyénvalóságáról.

3.   A javaslat szövegéhez módosítások nem fogadhatók el.

Az előadó kérésére azonban a jogi ügyekben illetékes bizottság elnöke jóváhagyásra benyújthat az említett bizottsághoz technikai kiigazításokat, feltéve, hogy e kiigazítások nem módosítják érdemben a javaslatot, és szükségesek annak biztosításához, hogy a javaslat megfeleljen a kodifikáció szabályainak.

4.   Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem módosítja érdemben az uniós jogszabályokat, a javaslatot továbbítja a Parlamentnek jóváhagyásra.

Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat az uniós jog érdemi módosítását vonja maga után, a javaslat elutasítását indítványozza a Parlamentnek.

A Parlament mindkét esetben egyetlen szavazással, módosítások és vita nélkül határoz.

(1) A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás, 4. pont (HL C 102., 1996.4.4., 2. o.).
Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat