Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2020
EPUB 135kPDF 647k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3 : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 136 : Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

1.   Odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko postavijo vprašanja z zahtevo, da se jih uvrsti na dnevni red Parlamenta.

Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku. Predsednik jih takoj posreduje konferenci predsednikov.

Konferenca predsednikov odloči, ali bodo ta vprašanja uvrščena na osnutek dnevnega reda v skladu s členom 157. Vprašanja, ki se ne uvrstijo na osnutek dnevnega reda Parlamenta v treh mesecih od predložitve, se štejejo za brezpredmetna.

2.   Vprašanja Komisiji in podpredsedniku/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko se naslovniku posredujejo vsaj teden dni pred sejo, na dnevnem redu katere se bodo pojavila, vprašanja Svetu pa vsaj tri tedne pred tem dnem.

3.   Kadar se vprašanja nanašajo na skupno varnostno in obrambno politiko, roka iz odstavka 2 ne veljata, odgovoriti pa je treba dovolj hitro, da je Parlament ustrezno obveščen.

4.   Poslanec, ki ga vnaprej določijo avtorji, vprašanje zastavi na plenarnem zasedanju. Če ta poslanec ni navzoč, se vprašanje šteje za brezpredmetno. Naslovnik mu odgovori.

5.   Smiselno se uporablja člen 132(2) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Zadnja posodobitev: 31. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov