Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 137 : Spørgetid

1.   Under hver mødeperiode kan der være spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af op til 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.

2.   De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af indbudte kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode. Det er dog muligt  at indbyde en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.

3.   I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.

4.   Spørgetid fordeles ikke på forhånd. Formanden sikrer så vidt muligt, at medlemmer af forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater får mulighed for at stille spørgsmål efter tur.

5.   Et medlem får ét minut til at formulere spørgsmålet, og kommissæren får to minutter til at svare. Medlemmet kan stille et tillægsspørgsmål af højst 30 sekunders varighed i umiddelbar sammenhæng med hovedspørgsmålet. Kommissæren får derefter to minutter til at besvare tillægsspørgsmålet.

Spørgsmål og tillægsspørgsmål skal stå i direkte forbindelse med det konkrete horisontale tema vedtaget i henhold til stk. 1. Formanden tager stilling til, om spørgsmålene kan stilles.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik