Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 137 : Hodina otázok

1.   Hodina otázok pre Komisiu sa môže konať na každej schôdzi v trvaní do 90 minút k jednej alebo viacerým špecifickým horizontálnym témam, o ktorých rozhodne Konferencia predsedov mesiac pred schôdzou.

2.   Rezorty členov Komisie pozvaných Konferenciou predsedov musia súvisieť so špecifickou horizontálnou témou alebo témami, ku ktorým sa im majú klásť otázky. Na schôdzu sa prizvú najviac dvaja členovia Komisie. Je však možné pozvať tretieho člena Komisie v závislosti od špecifickej horizontálnej témy alebo tém, ktoré boli zvolené pre hodinu otázok.

3.   V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a s predsedom Euroskupiny.

4.   Čas na otázky sa nerozdeľuje konkrétnym spôsobom vopred. Predseda Parlamentu v rámci možnosti zabezpečí, aby sa poslanci, ktorí majú odlišné politické názory a sú z rôznych členských štátov, mohli pri kladení otázok striedať.

5.   Poslanec má na položenie otázky jednu minútu a člen Komisie má dve minúty na odpoveď. Daný poslanec môže položiť doplňujúcu otázku v trvaní najviac 30 sekúnd, ktorá má priamy vzťah k hlavnej  otázke. Člen Komisie má na dodatočnú odpoveď dve minúty.

Otázky a doplňujúce otázky sa musia priamo týkať zvolenej špecifickej horizontálnej témy podľa odseku 1. Predseda Parlamentu môže rozhodnúť o ich prípustnosti.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia