Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 145 : Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

1.   Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο Πρόεδρος κινεί τη διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει σχετικά την Ολομέλεια.

2.   Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί ζητημάτων γενικής φύσης ή επί ειδικών θεμάτων.

Η επιτροπή καθορίζει, στο αίτημά της, την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τα αιτήματα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ανακοινώνονται στην Ολομέλεια κατά την επόμενη περίοδο συνόδου και θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

3.   Οι γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου