Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
6. FEJEZET : KONZULTÁCIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL

145. cikk : Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

1.   Amennyiben az Európai Unió működéséről szóló szerződés az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációról rendelkezik, az Elnök kezdeményezi a konzultációs eljárást, és erről tájékoztatja a Parlamentet.

2.   Általános jellegű ügyekben vagy meghatározott kérdésekben a bizottságok kérelmezhetik konzultáció folytatását az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A bizottságnak kérelmében meg kell jelölnie az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára a véleménynyilvánításra rendelkezésre álló határidőt.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelmet a legközelebbi plenáris ülésen a Parlament előtt be kell jelenteni, és elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.

3.   Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét az illetékes bizottsághoz kell utalni.

Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat