Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 6 : ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 146 : Zasięganie opinii Komitetu Regionów

1.   W przypadkach, w których Traktat przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów, Przewodniczący wszczyna procedurę konsultacji i informuje o tym Parlament.

2.   Każda komisja może zwrócić się o opinię Komitetu Regionów w sprawach natury ogólnej lub w konkretnych kwestiach.

Komisja  jest  zobowiązana  wyznaczyć w swoim wniosku termin wydania przez  Komitet  Regionów  swej opinii.

Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów ogłasza się na kolejnej sesji miesięcznej Parlamentu i uznaje za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin od ich ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.

3.   Opinie przekazane przez Komitet Regionów są przekazywane do komisji przedmiotowo właściwej.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności