Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 7 : MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 148 : Medziinštitucionálne dohody

1.   Parlament môže uzatvoriť dohody s inými inštitúciami v rámci uplatňovania zmlúv alebo s úmyslom zdokonaliť alebo objasniť postupy.

Takéto dohody môžu mať formu spoločných vyhlásení, výmeny listov, kódexov správania, alebo inú vhodnú formu. Po tom, čo ich posúdi výbor, v ktorého pôsobnosti sú ústavné veci, a schváli Parlament, predseda Parlamentu ich podpíše.

2.   Ak si tieto dohody vyžadujú zmenu existujúcich procesných práv alebo povinností alebo ak ustanovujú nové procesné práva alebo povinnosti poslancov či orgánov Parlamentu alebo iným spôsobom si vyžadujú zmenu či výklad rokovacieho poriadku, záležitosť sa ešte pred podpisom dohody pridelí príslušnému výboru na jej posúdenie v súlade s článkom 236 ods. 2 až 6.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia