Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 178 : Кворум

1.   Парламентът може да разисква, да определя дневния си ред и да одобрява протоколите от своите заседания независимо от броя на присъстващите членове на ЕП.

2.   Кворум има, когато в пленарната зала присъстват една трета от всички членове на ЕП.

3.   Всички гласувания са действителни, независимо от броя на гласуващите членове на ЕП, освен ако председателят, по искане, отправено преди началото на гласуването от най-малко 40 членове на ЕП, установи, че няма кворум. Ако необходимият за наличието на кворум брой членове на ЕП не е налице, председателят обявява, че няма кворум, и гласуването се включва в дневния ред на следващото заседание.

Електронната система за гласуване може да се използва за проверка на прага от 40 членове на ЕП, но не може да се използва за проверка на кворума. Вратите на пленарната зала не се затварят.

4.   Членовете на ЕП, които искат проверка на кворума, трябва да присъстват в пленарната зала при отправяне на искането и се броят за присъстващи по смисъла на параграфи 2 и 3, дори и ако след това напуснат пленарната зала.

5.   Ако присъстват по-малко от 40 членове на ЕП, председателят може да обяви липса на кворум.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност