Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 178 : Απαρτία

1.   Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων βουλευτών του.

2.   Απαρτία υπάρχει όταν το ένα τρίτο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων.

3.   Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των βουλευτών που ψηφίζουν, εκτός αν ο Πρόεδρος, μετά από αίτημα 38 τουλάχιστον βουλευτών που έχει υποβληθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος για την απαρτία αριθμός παρόντων βουλευτών, ο Πρόεδρος ανακοινώνει την έλλειψη απαρτίας και η ψηφοφορία εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επομένης συνεδρίασης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τήρησης του ελάχιστου ορίου των 38 βουλευτών, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαπίστωση απαρτίας. Δεν επιτρέπεται να είναι κλειστές οι θύρες της αίθουσας συνεδριάσεων.

4.   Οι βουλευτές που υποβάλλουν αίτημα διαπίστωσης απαρτίας πρέπει να είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων όταν υποβάλλεται το αίτημα και συνυπολογίζονται στην καταμέτρηση των παρόντων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, ακόμα και εάν στη συνέχεια αποχωρήσουν από την αίθουσα συνεδριάσεων.

5.   Εάν είναι παρόντες λιγότεροι από 38 βουλευτές, ο Πρόεδρος δύναται να διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου