Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 178. : Kvorum

1.   Parlament može raspravljati, utvrditi dnevni red i usvojiti zapisnik bez obzira na broj nazočnih zastupnika.

2.   Kvorum je postignut ako je u vijećnici nazočna jedna trećina zastupnika u Parlamentu.

3.   Glasovanje je valjano bez obzira na broj zastupnika koji glasuju osim ako predsjednik, na zahtjev koji prije početka glasovanja podnese najmanje 38 zastupnika, ustanovi da nema kvoruma. Ako je broj nazočnih zastupnika nedovoljan za kvorum, predsjednik objavljuje da nema kvoruma i točka o kojoj se glasovalo uvrštava se u dnevni red sljedeće sjednice.

Elektronički sustav glasovanja može se upotrijebiti u svrhu provjere praga od 38 zastupnika, ali ga se ne može upotrijebiti za provjeru kvoruma. Vrata vijećnice ne smiju se zatvarati.

4.   Zastupnici koji traže utvrđivanje kvoruma moraju biti nazočni u vijećnici prilikom podnošenja zahtjeva te se računaju kao nazočni u smislu stavaka 2. i 3., čak i ako potom napuste vijećnicu.

5.   Ako je nazočno manje od 38 zastupnika, predsjednik može utvrditi da nema kvoruma.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti