Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 178 : Quorum

1.   Het Parlement kan ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslagen, zijn agenda vaststellen en zijn notulen goedkeuren.

2.   Het quorum is bereikt wanneer een derde van de leden van het Parlement aanwezig is in de vergaderzaal.

3.   Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmers, tenzij de Voorzitter op een voor het begin van de stemming door ten minste achtendertig leden ingediend verzoek vaststelt dat het quorum niet is bereikt. Is het voor het quorum vereiste aantal leden niet aanwezig, dan verklaart de Voorzitter dat het quorum niet is bereikt en wordt de stemming op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.

De elektronische steminstallatie mag worden gebruikt om na te gaan of de drempel van achtendertig leden is gehaald, maar niet om te controleren of het quorum is bereikt. De deuren van de vergaderzaal mogen niet worden gesloten.

4.   De leden die om vaststelling van het quorum verzoeken, moeten in de plenaire vergaderzaal aanwezig zijn wanneer het verzoek wordt ingediend, en worden bij het tellen van de aanwezigen als bedoeld in de leden 2 en 3 meegerekend, zelfs indien zij de vergaderzaal vervolgens verlaten.

5.   Wanneer er minder dan achtendertig leden aanwezig zijn, kan de Voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid