Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2020
EPUB 142kPDF 648k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 187 : Omröstning (1)

1.   Parlamentet röstar normalt med handuppräckning.

Talmannen får dock när som helst besluta att omröstningarna ska förrättas med det elektroniska omröstningssystemet.

2.   Talmannen ska vid varje enskild omröstning förklara omröstningen påbörjad och avslutad.

När talmannen har förklarat en omröstning påbörjad har endast talmannen rätt att göra inlägg innan omröstningen förklarats avslutad.

3.   Vid rösträkningen ska hänsyn tas endast till de röster som avgetts för eller emot en text, såvida inte en specifik majoritet fastställs i fördragen.

4.   Om talmannen finner att resultatet av omröstningen med handuppräckning är oklart ska en ny omröstning äga rum med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet eller, om detta är ur funktion, genom att ledamöterna reser sig upp.

5.   Talmannen ska fastställa och tillkännage omröstningsresultatet.

6.   Omröstningsresultaten ska registreras.

(1) Artikel 187 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy