Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 197 : Искания за обявяване на недопустимост

1.   В началото на разискванията по конкретна точка от дневния ред политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да отправят искане за обявяването ѝ за недопустима. Подобно предложение незабавно се поставя на гласуване.

Намерението да се отправи искане за недопустимост трябва да бъде заявено не по-късно от 24 часа предварително на председателя, който незабавно уведомява за това Парламента.

2.   Ако искането за обявяване на недопустимост бъде подкрепено, Парламентът незабавно преминава към следващата точка от дневния ред.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност