Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN

Artikel 197 : Afvisning af en sag af formelle grunde

1.   Ved påbegyndelsen af forhandlingen om et bestemt punkt på dagsordenen kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, stille forslag om at afvise den pågældende sag af formelle grunde. Der stemmes straks herom.

Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om afvisning, og formanden underretter straks Parlamentet herom.

2.   Vedtages forslaget, går Parlamentet straks over til næste punkt på dagsordenen.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik