Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 197 : Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks

1.   Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid esitada ettepaneku asja käsitlemata jätmiseks. Taotlus pannakse viivitamata hääletusele.

Käsitlemata jätmise ettepaneku esitamise kavatsusest tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President teavitab sellest viivitamata parlamenti.

2.   Kui ettepaneku alusel tehakse otsus asi käsitlemata jätta, asub parlament viivitamata järgmise päevakorrapunkti juurde.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika