Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 6 : POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 197 : Tairiscintí ina n-iarrfar go ndearbhófai ábhar a bheith neamh-inghlactha

1.   Ag tús na díospóireachta faoi mhír shonrach ar an gclár oibre, féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad tairiscint a thíolacadh ag iarraidh go ndearbhófaí an mhír sin bheith neamh-inghlactha. Déanfar vótáil láithreach ar thairiscint den sórt sin.

Tabharfar fógra don Uachtarán 24 huair an chloig ar a laghad roimh ré go bhfuil sé ar intinn tairiscint maidir le neamh-inghlacthacht a thíolacadh agus cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don Pharlaimint láithreach.

2.   Má éiríonn leis an tairiscint, rachaidh an Pharlaimint ar aghaidh láithreach go dtí an chéad mhír eile ar an gclár oibre.

An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais