Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
6. NODAĻA : REGLAMENTA NEIEVĒROŠANA UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROCEDŪRU

197. pants : Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu

1.   Kad sākas debates par kādu no darba kārtības punktiem, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits  sasniedz   vismaz   zemo   obligāto   minimumu,   var  iesniegt priekšlikumu atzīt šo jautājumu par nepieņemamu. Par šādu priekšlikumu balso nekavējoties.

Par nodomu iesniegt priekšlikumu kādu jautājumu atzīt par nepieņemamu Parlamenta priekšsēdētājam paziņo vismaz 24 stundas iepriekš, un Parlamenta priekšsēdētājs par to nekavējoties ziņo Parlamentam.

2.   Ja šo priekšlikumu pieņem, Parlaments nekavējoties pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika