Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 198 : Връщане за ново разглеждане в комисия

1.   Връщане за ново разглеждане в комисия може да бъде поискано от политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, при определянето на дневния ред или преди началото на разискванията.

Намерението за отправяне на искане за връщане за ново разглеждане в комисия се заявява най-малко 24 часа предварително на председателя, който незабавно уведомява за това Парламента.

2.   Искане за връщане за ново разглеждане в комисия може също така да бъде отправено от политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, преди или по време на гласуване. Предложението незабавно се поставя на гласуване.

3.   Такова искане може да се прави само веднъж на всеки от различните етапи на процедурата, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Връщането за ново разглеждане в комисия води до прекъсване на разглеждането на точката.

5.   Парламентът може да определи срок, в който комисията да докладва заключенията си.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност