Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 198 : Αναπομπή σε επιτροπή

1.   Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί να ζητηθεί από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο κατά τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης ή πριν από την έναρξη της συζήτησης.

Η πρόθεση υποβολής αναπομπής γνωστοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο.

2.   Αίτημα αναπομπής σε επιτροπή μπορεί επίσης να υποβληθεί από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο πριν ή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Το αίτημα αυτό τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία.

3.   Τέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια καθενός από τα στάδια της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Με την αναπομπή σε επιτροπή αναβάλλεται η εξέταση του υπό εξέταση θέματος.

5.   Το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει στην επιτροπή προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβάλει τα πορίσματά της.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου