Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
6. FEJEZET : ÜGYRENDI JAVASLATOK ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

200. cikk : Vita vagy szavazás elnapolása (1)

1.   Az egyes napirendi pontok vitájának megkezdésekor bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő indítványozhatja a vita egy meghatározott napra és időpontra történő elnapolását. Az ilyen indítványról azonnal szavazni kell.

Az elnapolás indítványozásának szándékáról legalább huszonnégy órával korábban értesíteni kell az Elnököt. Az Elnök ezen értesítésekről haladéktalanul tájékoztatja a Parlamentet.

2.   Az indítvány elfogadása esetén a Parlament rátér a következő napirendi pontra. Az elnapolt vitát a meghatározott napon és időpontban folytatják.

3.   Ha az indítványt elutasítják, azt ugyanazon plenáris ülés során nem lehet újra előterjeszteni.

4.   A szavazást megelőzően vagy a szavazás során bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő benyújthat a szavazás elnapolására irányuló indítványt. Az ilyen indítványról azonnal szavazni kell.

(1) A 200. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat