Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 201 : Прекъсване или закриване на заседанието (1)

Заседанието може да бъде прекъснато или закрито по време на разисквания или гласуване, ако Парламентът вземе такова решение по предложение на председателя или по искане на членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг. Предложението или искането се поставя на гласуване незабавно.

Ако е внесено искане за прекъсване или закриване на заседанието, процедурата за гласуване на това искане трябва да бъде започната без забавяне. Следва да бъдат използвани обичайните начини за обявяване на началото на гласуването в пленарно заседание и в съответствие със съществуващата практика следва да се предостави достатъчно време на членовете на ЕП да стигнат до пленарната зала.

По аналогия с член 158, параграф 2, втора алинея, ако такова искане бъде отхвърлено, друго подобно не може да бъде внасяно повторно през същия ден. В съответствие с член 174 председателят има право да сложи край на прекомерното използване на искания, внесени по настоящия член.

(1) Член 201 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност