Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN

Artikel 201 : Afbrydelse eller hævelse af mødet (1)

Under en forhandling eller en afstemning kan mødet afbrydes eller hæves, hvis dette vedtages af Parlamentet efter forslag fra formanden, eller efter anmodning af medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje  tærskel. Der stemmes straks herom.

Såfremt der fremsættes et forslag om at afbryde eller hæve mødet, indledes afstemningsproceduren for dette forslag uden unødig forsinkelse. De normale metoder til bekendtgørelse af plenarafstemninger finder anvendelse, og medlemmerne får i overensstemmelse med eksisterende praksis tilstrækkelig tid til at nå frem til mødesalen.

Hvis et sådant forslag er blevet forkastet, kan et tilsvarende forslag analogt med artikel 158, stk. 2, andet afsnit, ikke genfremsættes samme dag. I overensstemmelse med artikel 174 har formanden ret til at standse overdreven brug af forslag fremsat i medfør af nærværende artikel.

(1) Artikel 201 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik