Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1 : COISTÍ

Riail 211 : Ceisteanna inniúlachta

1.   Más rud é go ndearbhaíonn buanchoiste ina leith féin nach bhfuil sé inniúil ar mhír áirithe a bhreithniú, nó más rud é go dtagann coinbhleacht chun cinn maidir le hinniúlacht dhá bhuanchoiste nó níos mó, tíolacfar ceist na hinniúlachta chuig Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí laistigh de cheithre seachtaine ón tráth a dhéantar an tarchur chuig coiste a fhógairt sa Pharlaimint.

2.   Déanfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh laistigh de shé seachtaine tar éis thíolacadh na ceiste ar bhonn molta ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí nó, mura dtagann moladh den sórt sin ón gComhdháil sin, ar bhonn molta ó chathaoirleach na Comhdhála sin. Más rud é nach ndéanann Comhdháil na nUachtarán cinneadh laistigh den tréimhse sin, measfar go bhfuil an moladh formheasta.

3.   Féadfaidh Cathaoirligh coistí comhaontú a dhéanamh le Cathaoirligh coistí eile maidir le mír a shannadh do choiste ar leith, ach sin faoi réir nós imeachta le haghaidh coistí comhlachaithe a údarú faoi Riail 57, más gá sin.

An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais