Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 212 : Subcommissies

1.   Subcommissies kunnen worden ingesteld overeenkomstig artikel 206. Iedere vaste of bijzondere commissie kan in het belang van haar werkzaamheden en met voorafgaande toestemming van de Conferentie van voorzitters binnen de commissie een of meer subcommissies instellen, waarbij zij de samenstelling van de subcommissie overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van artikel 209 bepaalt, alsook de bevoegdheden ervan, die liggen binnen de bevoegdheden van de moedercommissie. Subcommissies brengen verslag uit aan hun moedercommissie.

2.   Tenzij in dit Reglement anders is bepaald, geldt de voor de commissies geldende procedure ook voor de subcommissies.

3.   Gewone leden van een subcommissie worden gekozen uit de leden van de moedercommissie.

4.   De voorwaarden voor toelating van plaatsvervangers tot vergaderingen van subcommissies zijn dezelfde als bij commissievergaderingen.

5.   De voorzitter van de moedercommissie kan de voorzitters van de subcommissies bij de werkzaamheden van de coördinatoren betrekken of hun de mogelijkheid bieden debatten in de moedercommissie over specifiek tot het werkterrein van de betrokken subcommissie behorende agendapunten voor te zitten, mits het commissiebureau van deze werkwijze in kennis wordt gesteld en daarmee instemt.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid