Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 217 : Zápisy ze schůzí výborů

Zápis z každé schůze výboru je dán k dispozici všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí