Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IX : ПЕТИЦИИ

Член 230 : Гражданска инициатива

1.   Когато Парламентът бъде информиран, че Комисията е била поканена да представи предложение за правен акт по член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в съответствие с Регламент (ЕС) № 211/2011, комисията, компетентна по петициите, проверява дали има вероятност това да се отрази на нейната дейност и при необходимост информира за това вносителите на петиции по свързани теми.

2.   Предложените граждански инициативи, които са регистрирани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 211/2011, но не могат да бъдат представени на Комисията в съответствие с член 9 от посочения регламент, тъй като не са били спазени всички съответни процедури и условия, които са предвидени, могат да бъдат разгледани откомисията, компетентна по петициите, ако тя счита тяхното проследяване за необходимо. Членове 226, 227, 228 и 229 се прилагат mutatis mutandis.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност